@carryboy
แครี่บอย เรสคิว — หน่วยกู้ภัย เคลื่อนที่เร็ว (Rescue Vehicle and Rapid Response Vehicle)
ผู้นำ การผลิต รถกู้ภัย ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย พร้อม อุปกรณ์กู้ภัย เพื่อรับมือกับ
ทุกสถานการณ์, ภัยพิบัติ, ไฟไหม้, อุบัติเหตรถยนต์, อุบัติเหตุทางถนน และ ภัยธรรมชาติ

รถกู้ภัย ส่องสว่าง

เราออกแบบดัดแปลงเพื่อรองรับการใช้งานจริง
ทุกการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้
คุณช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุ
บนท้องถนน, น้ำท่วม, ตลอดจนภัยพิบัติอื่นๆ

ลักษณะภายใน

ลักษณะภายนอก

รถ ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย

เราสร้าง รถกู้ภัย เพื่อหน่วยงานที่ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนไทย ปลอดภัย — รถกู้ภัย มาพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยครบครัน เต็มศักยภาพการกู้ภัย แครี่บอย เรสคิว ยานพาหนะพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อการกู้ภัยและช่วยชีวิต

รถกู้ภัย ทต.กรอกสมบูรณ์

รถกู้ภัย จังหวัดน่าน

* แครี่บอย เรสคิว สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** สีรถ, สีผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือหน้าจอสมาร์ทดีไวซ์
*** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
มาตรฐาน
TÜV เยอรมนี
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
ISO 9001
คุณภาพ
ติดตาม แครี่บอย
บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัด
888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  0-2360-7555    0-2360-7551    carryboy@carryboy.com
LINE
สแกน QR Code
ID : @carryboy
https://lin.ee/nGytPeX
เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
เวลา 8:00 — 17:00 น.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566-2567 แครี่บอย เว็บไซต์ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1152 x 864 พิกเซล ด้วยบราวเซอร์ IE10+, ซาฟารี, กูเกิลโครม, แท็บเล็ต